Trust & Law

Gebruik onze buitengerechtelijke kosten calculator

De buitengerechtelijke kosten worden berekend als percentage van het verschuldigde bedrag. De rente blijft daarbij buiten beschouwing, tenzij de schuldenaar langer dan een jaar in verzuim is. Hoe hoger het te vorderen bedrag hoe lager het percentage.

Trust & Law Buitengerechtelijke kosten calculator

Buitengerechtelijke kosten

Bereken de wettelijke buitengerechtelijke kosten
Buitengerechtelijke kosten berekenen.

Met ingang van 1 juli 2012 geldt er een wettelijk maximum voor de buitengerechtelijke incassokosten voor eenvoudig vast te stellen vorderingen uit overeenkomsten (niet zijnde ingewikkelde schadevorderingen). Deze wet is met name bedoeld om consumenten te beschermen tegen te hoge incassokosten. Daarnaast schept de wet meer zekerheid ten aanzien van de hoogte en de toewijsbaarheid van de incassokosten. Van de nieuwe regeling kan niet ten nadele van de consument worden afgeweken, maar als eenmaal op juiste wijze is gesommeerd, dan zijn deze incassokosten verschuldigd en zal de rechter niet meer matigen.